Internasjonalt Luxemburgist Nettverk

Internasjonalt Luxemburgist Nettverk sammen aktivister som er i enighet med ideer fra Rosa Luxemburg. Vi står for den demokratiske selvorganisering av arbeiderklassen og masse streik som et viktig verktøy i klassekampen. Det er gjennom denne prosessen at arbeiderne kan danne seg inn i en klasse stand til å lede en virkelig demokratisk samfunn, selv administrert av alt, ifølge sosiale behov og ikke profitt.